Article title Principle of Fair Elections in the Election Law of Ukraine
Authors
Name of magazine Legal journal «Law of Ukraine» (Ukrainian version)
Issue 5/2013
Сторінки [165-174]
Annotation У статтi автор привертає увагу до проблем сучасного виборчого законодавства України, зокрема до проблеми застосування «брудних» виборчих технологiй, у тому числi судового ресурсу. З точки зору дослiдницi, iснування цих проблем пов’язано з неправильним пiдходом законодавця до визначення механiзму формування виборчих комiсiй, а також статусу їх членiв. Автор наголошує, що реалізація установчої влади ускладнюється також застосуванням пропорцiйної виборчої системи на мiсцевих виборах, яка не забезпечує принцип представництва iнтересiв населення. У статтi визначено прiоритетнi напрями процесу подальшого вдосконалення виборчого законодавства України. Автор звернула увагу на небажанi наслiдки, що можуть виникнути при певних його змiнах та запропонувала шляхи вирiшення ряду зазначених у статтi проблемних питань.
Keywords principle of fair elections, standards of democratic elections, right to vote, right to stand for elections, electoral malefactions, abuse of electoral right.
References