ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» ..... ВИДАЄТЬСЯ - УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ (ЩОМІСЯЦЯ)

Головний редактор

Олександр Святоцький
головний редактор, доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України

Голова Редакційної Ради

Руслан Стефанчук
Голова Редакційної Ради, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки техніки України