Розділи:

Мітки:

Презентація першого номера науково-практичного фахового журналу «Право США» – додатку до юридичного журналу «Право України»

      26 жовтня 2012 року в Посольстві США в Україні відбулася презентація першого номера науково-практичного фахового журналу «Право США» – додатку до юридичного журналу «Право України».

     Захід урочисто відкрила Радник з правових питань Департаменту юстиції США (Посольство США в Україні) Мері Батлер. Зі вступним словом виступили: головний редактор юридичного журналу «Право України», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Святоцький Олександр Дмитрович; голова наукової ради науково-практичного фахового журналу «Право США», почесний професор права Школи права Дікінсона Пенсильванського державного університету, іноземний член НАН України Вільям Батлер; головний редактор науково-практичного фахового журналу «Право США», кандидат юридичних наук, доцент Давидова Наталія Олександрівна.

     В ході своїх виступів організатори наголосили на тому, що сучасна світова глобалізація вносить свої корективи у формування правового поля кожної держави. Право будь-якої країни не може розвиватися повністю ізольовано від інших країн. Успішне міжнародне співробітництво України, особливо у сфері ринкових відносин є малоймовірним, якщо існуватимуть серйозні розбіжності в законодавстві України й інших розвинутих держав. Метою журналу є ознайомлення української аудиторії з досягненнями американської юридичної науки та практики. Дослідження американської правової системи викликає інтерес, оскільки Сполучені Штати Америки вважаються зразком демократії, відкритості суспільного й політичного життя, конституційного шляху вирішення проблем, які виникають, взірцем гарантування та захисту прав людини і громадянина.

     США та Україна є представниками країн, що належать до різних правових сімей. Історично в кожній країні діють свої правові звичаї, джерела права, юрисдикційні органи, сформувався власний правовий менталітет, правова культура. Правове різноманіття дозволяє говорити про самобутність їх правових систем. Проте слід зазначити, що сучасною світовою тенденцією є зближення та взаємопроникнення правових сімей. Це дає змогу поряд із численними відмінностями між правом США та України знайти схожі риси та спільні ознаки. Наприклад, у США з’являється велика кількість законів та кодифікованих актів, а в Україні все більшого значення набувають судові прецеденти як джерело права.

     Науково-практичний фаховий журнал «Право США» є корисним та перспективним для України, оскільки він сприятиме її міжнародній інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних зв’язків, створенню передумов для повноцінної інтеграції України у міжнародний правовий простір, підвищенню якості викладання у вищих навчальних закладах, створенню випускових спеціальностей з міжнародного права, підвищенню юридичних знань та правової культури населення.

     Матеріал до кожного номера обирається відповідно до визначеної актуальної теми, що корелює окремим складовим американського права. Тема першого номера журналу  – сімейне право. Особливий інтерес викликають такі його аспекти: незаконне вивезення дітей, міжнародні шлюби, міжнародне усиновлення. Існуючі прецеденти незаконного вивезення українських дітей до США підпадають під дію Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 25 жовтня 1980 р., яка була ратифікована США у 1988 р. та Україною в 2006 р.

     Кожен номер журналу матиме низку матеріалів, які дозволять читачеві сформувати цілісну картину тієї чи іншої галузі та інституту права в Сполучених Штатах Америки, зокрема рішення судів різних інстанцій, нормативно-правові документи, рецензії, бібліографія та статті науковців.

     На засіданні також виступили президент юридичної фірми «Салком», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  Євген Борисович Кубко, завідувач кафедрою міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Анатолій Степанович Довгерт, віце-президент, керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павлович Тихий, Голова Конституційного Суду України (1996-1999 рр.), суддя Конституційного Суду України у відставці (2004 р.), кандидат юридичних наук, академік НАПрН України Іван Артемович Тимченко, головний редактор журналу «Вісник прокуратури», старший радник юстиції, начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України Юрій Васильович Бойченко,  начальник відділу вивчення міжнародного досвіду в сфері оподаткування Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової  служби України, доктор юридичних наук, професор Леонід Дмитрович Тимченко та інші.

     На презентації також були присутні представники Департаменту юстиції США (Посольство США в Україні) та засновників юридичного журналу «Право України», члени наукової ради та редакційної колегії журналу «Право США», провідні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні діячі, а також представники засобів масової інформації, зокрема головний редактор журналу Верховної Ради України «Віче» Світлана Вікторівна Писаренко.

     Учасники заходу одностайно погодилися з тим, що науково-практичний фаховий журнал «Право США» є унікальним виданням для України, юридичним журналом нового покоління, спрямованим на всебічне задоволення наукових, практичних, інформаційних потреб різних категорій українських і зарубіжних, сучасних і майбутніх юристів. Масштабність видавничої діяльності редакції журналу «Право України» під керівництвом академіка Олександра Дмитровича Святоцького не має аналогів у нашій країні та є зразком самовідданої праці, присвяченої втіленню в державі високих ідеалів демократії, верховенства права, прав людини.

Фотозвіт