Назва статті Права людини: філософські обґрунтування і юридичні виміри
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [128-143]
Анотація У статті розглядається проблема морального обґрунтування прав людини. Характеризуються основні класичні і сучасні філософські стратегії щодо пошуку морального базису прав людини. Наголошується на можливості визначення змістовних моральних підвалин прав людини, які виводяться з людського розуму (у зв’язку з чим критикуються дискурсивні теорії). Автор відстоює онтологічний підхід до обґрунтування прав людини, що базується на глибшому і реалістичнішому розумінні людського розуму і позбавлений впливу аргументів «постметафізичної» ери і емпіричного самоушкодження морального людського розуму.
Ключові слова права людини, мораль, розум, онтологічний підхід.
References
Схожі статті: