Назва статті Права людини: ліберальні та комунітаристські підходи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [121-127]
Анотація Стаття присвячена розгляду спорів про статус і універсальності прав людини, співвідношення прав індивіда і спільноти між представниками індивідуалістичних і комунітаристських напрямів сучасної політико-філософської думки. Аналізуються теоретичні позиції і аргументи різних версій ліберального індивідуалізму і комунітаризму, точки зору західних і азіатських мислителів. Демонструється процес певної конвергенції даних теоретичних позицій, робиться висновок про можливість їх синтезу.
Ключові слова права людини, політична філософія, лібералізм, індивідуалізм, комунітаризм, неокоммунітаризм, спільнота, «азіатські цінності».
References