Назва статті Введення закону в дію: актуальні теоретичні питання дослідження предмета
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [243-249]
Анотація У статті розглянуто ті проблеми формування поняття про введення закону в дію, від яких значною мірою залежить його розуміння; проблем, що ускладнюють вироблення самого поняття введення закону в дію, яке було б прийнятним для теорії та практики. Без вирішення цих проблем теорія права не зможе виконати функцію наукового забезпечення відповідної юридичної практики.
Ключові слова закон, дія закону, введення закону в дію, чинність закону.
References