Назва статті Принцип верховенства права в судовій практиці України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [76-82]
Анотація В статті обґрунтовується визначальна роль системи здійснення правосуддя в утвердженні принципу верховенства права в правовій системі держави. Вказується, що необхідною умовою панування права в суспільстві є довіра населення до судових інстанцій. Автор на підставі проведеного аналізу судової практики України вказує на переважно формальне звернення вітчизняних судових інстанцій до принципу верховенства права при вирішенні конкретних справ, що негативно впливає на рівень легітимації права в суспільстві.
Ключові слова верховенство права, судова практика, легітимність, фундаментальні принципи права, законність.
References