Назва статті Доктрина верховенства права у релігійних і змішаних правових системах: чи це можливо?
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [66-75]
Анотація У статті розглядається питання про можливість сприйняття доктрини верховенства права релігійними правовими системами і правовими системами, змішаними з релігійним правом. Автор аргументує, що природа релігійного права у цілому непоєднувана із ідеєю верховенства права, хоча деякі принципи є спільними для верховенства права і релігійного права в силу їх розумності і доцільності. У змішаних правових системах доктрина верховенства права не може бути утверджена поза межами секуляризації і демократизації державно-правової дійсності, тобто процесів, потенційно здатних призвести до трансформації правової системи зі змішаної у чисту.
Ключові слова верховенство права, релігійне право, змішані правові системи, секуляризація, демократизація.
References