Назва статті Управління конфліктами в німецьких компаніях — новітні розробки і стратегічні рекомендації
Автори
Назва журналу Науково-практичний юридичний журнал
«Альтернативне вирішення спорів»
(1-е півріччя українською мовою,
2-е півріччя російською мовою)
Випуск 2/2013
Сторінки [90-102]
Анотація У статті наведені новітні розробки і результати досліджень в галузі управління конфліктами в німецьких компаніях. Особлива увага приділяється недавнім дослідженням, в ході яких були проаналізовані типові моделі ініціатив корпорацій з метою передачі позитивної практики використання заходів з врегулювання конфліктів. Крім результатів емпіричних досліджень, пропонується концептуальний підхід до методів вирішення конфліктів, головним чином «компонентна система», для того щоб компанії могли створювати структури управління конфліктами у відповідності зі сформованими ситуаціями і потребами. У висновку автори наводять список з 10 практичних рекомендацій, в яких компаніям пропонуються конкретні критерії та стимули для введення власних заходів.
Ключові слова управління конфліктами, система управління конфліктами, суперечки між компаніями, конфлікти на робочому місці, вибір процедури, омбудсмен, медіація.
References