Назва статті Вплив законодавчих положень про виключну підсудність на арбітрабільність спорів: російський досвід та його наслідки для України
Автори
Назва журналу Науково-практичний юридичний журнал
«Альтернативне вирішення спорів»
(1-е півріччя українською мовою,
2-е півріччя російською мовою)
Випуск 2/2013
Сторінки [75-81]
Анотація Стаття аналізує українське законодавство та досвід іноземних країн щодо впливу положень законодавства щодо виключної підсудності у справах із іноземним елементом на арбітрабільність спорів в міжнародному комерційному арбітражі.
Ключові слова арбітрабільність, виключна підсудність, виключна компетенція судів, міжнародний комерційний арбітраж, суд.
References