Назва статті Становлення Європейського Союзу як суб’єкта міжнародного права
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [84-89]
Анотація У даній статті висвітлюються наукові концепції міжнародної правосуб’єктності Євросоюзу з моменту його заснування Маастрихтським договором. Аналізуючи позиції вітчизняних та зарубіжних вчених, а також положення установчих договорів, автор дійшов висновку про те, що Європейський Союз став повноправним суб’єктом міжнародного права не з моменту свого заснування, а з дати вступу в силу Лісабонського договору.
Ключові слова міжнародна персональність, Європейський Союз, правосуб’єктність Європейського співтовариства, суб’єкт міжнародного права.
References