Назва статті Європейське право: правова категорія, доктрина, наука
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [11-22]
Анотація Стаття присвячена доктринальному визначенню поняття «європейське право». Розглядається розмежування понять «право Європейського Союзу», «право співтовариств», «право Ради Європи», «європейський правовий простір», acquis communautaire. Доведено, що термін «європейське право» використовується для визначення сукупності правових норм, які регулюють діяльність Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, ЄАВТ, ЗЄС та інших європейських інституцій.
Ключові слова європейське право, Європейський Союз, acquis communautaire, Рада Європи, європейські інтеграційні організації.
References