Назва статті Тінь римського права на європейському праві
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1/2012
Сторінки [224-231]
Анотація Стаття присвячена питанням впливу римського права на європейське право. Увага акцентується на культурологічно-змістовних наративах римського права, які знаходять вияв і у сучасному європейському праві, а також на «людському» характері права як системи загальнообов’язкових правил поведінки, які повною мірою залежать від людей-творців, носіїв і представників конкретної культури.
Ключові слова римське право, європейське право, культурно-правова антропологія, людиномірність права.
References