Назва статті Вплив автономії пацієнта на проблему старіння населення в Європі
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [52-62]
Анотація Проаналізовано особливості реалізації принципу автономії пацієнта в руслі сучасних демографічних тенденцій в Європі загалом і в правовій системі Великої Британії зокрема. Виокремлено й охарактеризовано основні наслідки європейських демографічних тенденцій у контексті старіння населення і зменшення чисельності працездатних осіб. Досліджено особливості впливу принципу автономії пацієнта на розвиток і впровадження у сфері біоетики інтелектуальних інновацій, покликаних поліпшити якість надання медичних послуг. Сформульовано рекомендації щодо усунення недоліків упровадження принципу автономії пацієнта в аспекті старіння населення Європи. Охарактеризовано заходи, яких вживають держави з метою удосконалення реалізації принципу автономії населення у контексті проблеми старіння населення. Запропоновано низку дискусійних питань, обговорення яких допоможе з’ясувати роль і місце принципу автономії пацієнта в системах охорони здоров’я і соціального обслуговування.
Ключові слова автономія пацієнта, права людини, демографічні тенденції, старіння населення, медичне право, медична послуга.
References