Назва статті Застосування права на дострокове звільнення у зв’язку із захворюванням на прикладі ВІЛ-інфікованих пацієнтів у країнах Європи та в Україні
Автори
Назва журналу Науково-практичний журнал
«Медичне право» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [32-51]
Анотація Висвітлюються проблематика дострокового звільнення затриманих і засуджених осіб у зв'язку з важким захворюванням, зарубіжний і національний досвід вирішення цього питання на прикладі ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Детально аналізуються медичні та юридичні аспекти дострокового звільнення, здійснено порівняльно-правове дослідження підстав і форм дострокового звільнення у країнах Європи. Проаналізовано норми Конституції України, Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, а також інших нормативно-правових актів.
Ключові слова дострокове звільнення, тяжка хвороба, відбування покарання, ВІЛ/СНІД.
References