Назва статті Доктрина первинного змісту та її критика (плюс кілька думок про аборт)
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [287-303]
Анотація У контексті перегляду першого висвітлення Дж. Балкіним його підходу до інтерпретації Конституції у цій праці йдеться про те, що більшість прихильників доктрини первинного змісту належним чином відкинули погляд, котрий інколи захищається суддею А. Скаліа, про те, що сьогоднішні інтерпретатори повинні дотримуватись «застосувань, очікуваних» авторами або ратифікаторами Конституції. На відміну від праці Дж. Балкіна, у ній стверджується, що доктрина первинного змісту та «динамічний конституціоналізм» є різними та несумісними теоріями тлумачення Конституції. У праці робиться висновок про погляди на тему найкращого (не в дусі оригіналізму) захисту конституційного права на аборт, захищеного у судовому порядку.
Ключові слова оригіналізм, інтерпретація Конституції, аборт.
References