Назва статті Чи потребує серйозний захист релігійної свободи звуження визначення поняття «релігія»?
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [229-239]
Анотація Конституція США гарантує право на свободу віросповідання. Чи включає це право в себе звільнення від загальнозастосовних правових зобов’язань, є спірним питанням. Під час судового розгляду позовів про звільнення від виконання обов’язків на підставі релігійних поглядів суди часто повинні визначати, чи кваліфікується система переконань як релігія. У цій статті розглядаються проблеми, пов’язані з необхідністю визначати поняття «релігія» у справах щодо права на вільне сповідування.
Ключові слова Конституція США, клаузула про заборону запровадження державної релігії, визначення релігії, церква і держава, вільне сповідування релігії.
References