Назва статті Конституція США як «верховне право країни»
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [122-131]
Анотація

Стаття присвячена аналізу Конституції США як основного джерела американського права. Розглядаються такі принципи американського конституціоналізму, як принцип розподілу влади і принцип федералізму. Визначається співвідношення конституційних норм з нормами прецедентного права. Робиться висновок про те, що Верховний Суд своїми прецедентами тлумачення без зміни тексту Конституції, по суті, створює нові конституційні норми, так звану «живу конституцію». Характеризується специфіка інституту судового контролю за конституційністю законів та його вплив на положення Конституції США. Підкреслюється, що саме наявність американської Конституції як єдиного писаного акту, що має найвищу юридичну силу, визначає особливе місце правової системи США в сім’ї країн загального права.

Ключові слова Конституція США, конституційні принципи, джерела права, прецеденти, правова система США.
References