Назва статті Чи потрібно право на свободу віросповідання?
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [207-228]
Анотація Що додає принцип вільного релігійного вираження до конституційного захисту свободи вираження та об’єднання для самовираження? Ця стаття визначає доволі великий обсяг того, що пропонують положення останнього, та визначає доволі обмежені обставини, за яких принцип свободи релігійного вираження є важливим сам по собі.
Ключові слова свобода відправлення релігійних обрядів, Перша Поправка, право на об’єднання.
References