Назва статті Право на приватність
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал
«Право США» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [132-153]
Анотація Стаття присвячена дослідженню історії та перспектив розвитку права на приватність. Право на життя стало означати право насолоджуватися життям — право діяти на власний розсуд. Сучасні винаходи та бізнес-методи ставлять на порядок денний необхідність здійснення кроку для захисту особи і забезпечення права, яке називається правом «діяти на власний розсуд». Наші закони повинні визнавати і захищати право на приватність. Людина стала більш чутливою до публічності, вона стала відчувати сильнішу потребу в усамітненні та приватності. Захист права на приватність порівнюється із захистом права інтелектуальної власності. Принцип, який захищає особисті записи і будь-які інші види продуктів інтелекту або емоцій, — це право на приватність. Розглянуто питання про те, які існують обмеження права на приватність, які засоби захисту можуть бути надані для застосування цього права.
Ключові слова приватність, публічність, право на життя, право власності, право інтелектуальної власності, сімейні відносини, кореспонденція.
References