Назва статті Роль верховних судів держав — учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних/системних недоліків національних правових систем
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [63-72]
Анотація

У статті розглядаються деякі правові проблеми, що впливають на життєздатність системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у контексті структурних/системних недоліків (дисфункцій) у національних правових системах держав-учасниць. Виявлена роль верховних судів у забезпеченні ефективності та життєздатності системи «Конвенція — Суд». 

Ключові слова Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ЄСПЛ, структурні/системні недоліки (дисфункції), правові системи держав — учасниць Конвенції, верховні суди.
References