Назва статті Уніфікація судової практики — важливий засіб забезпечення належного правосуддя
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [144-150]
Анотація

У статті досліджується правова природа судової практики. Розкривається юридичний зміст понять «однакове застосування», «єдність», «уніфікованість» судової практики. На підставі теоретичного аналізу положень чинного законодавства України, автор робить висновок, що низка положень потребує вдосконалення, особливо у частині розширення повноважень Верховного Суду України та його Пленуму щодо забезпечення уніфікації судової практики; законодавчого закріплення потребують і визначення понять «судова практика», «прецедентні судові рішення» та формалізація форм їх об’єктивації, а також визначення поняття «однотипне застосування права». 

Ключові слова завдання, судочинство, судова практика, перегляд, неоднакове застосування
References
Схожі статті: