Назва статті Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [336-348]
Анотація

У статті досліджуються проблеми формування суддівського корпусу в Україні, проаналізовано чинне законодавство, яке регламентує порядок призначення суддів. Розглянуто міжнародний досвід щодо порядку добору та кваліфікаційних вимог, які висуваються до кандидатів у судді. Висвітлено існуючу проблематику відсутності законодавчих вимог щодо визначення чітких медичних перешкод для зайняття посади судді, проведення обов’язкової перевірки психоемоційних властивостей особи, відсутності механізму оцінювання моральних якостей кандидатів на посади суддів. Автором запропоновано зміни та удосконалення порядку формування суддівського корпусу в Україні шляхом законодавчого врегулювання існуючих правових норм та використання міжнародної практики. 

Ключові слова кандидат на посаду судді, суддя, формування суддівського корпусу, психологічний та психофізіологічний добір кандидатів, моральні якості, призначення суддів.
References