Назва статті Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [241-251]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню захисту соціальних прав у рамках Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Автор аналізує відповідну практику Європейського суду з прав людини з соціальних питань, приділяючи особливу увагу проблемам пенсійного забезпечення та рішенням, винесеним проти України. Окрема увага надається проблемам їх виконання.

Ключові слова Європейська конвенція з прав людини, Європейський суд з прав людини, соціальні права, право на соціальне забезпечення, право на пенсійне забезпечення, право на медичну допомогу, заборона дискримінації.
References