Назва статті Елементи механізму правоприпинення: цивільно_правовий аспект теорії юридичних фактів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [287-293]
Анотація

Статтю присвячено розгляду механізму правоприпинення та його елементів у сфері приватноправових відносин. Проаналізовано елементи механізму правоприпинення та їх взаємозв’язок, визначено місце механізму правоприпинення в механізмі правового регулювання майнових відносин. 

Ключові слова юридичний факт, правоприпинення, механізм, правоприпиняючий юридичний факт.
References