Назва статті Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [15-28]
Анотація
У статті аналізується процес становлення судової системи України в роки незалежності та еволюції місця в ній Верховного Суду України. Піддаються критиці положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що стосуються повноважень ВСУ та висловлюються пропозиції, спрямовані на відновлення конституційного статусу ВСУ як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції. Значна увага приділяється ролі ВСУ у забезпеченні єдності судової практики в контексті вимог верховенства права, утвердженні незалежного, справедливого і доброчесного правосуддя. 
Ключові слова система судів, ланки судової системи, судові інстанції, апеляція, касація, перегляд судових рішень, Верховний Суд України, забезпечення єдності судової практики, верхо венство права.
References