Назва статті Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [82-88]
Анотація

У статті здійснено ретроспективне дослідження зміни правового статусу Верховного Суду з часу його утворення і до сьогодні. Автор доходить висновку, що модель статусу найвищого суду країни, яка створена сучасним законодавством, є новою для вітчизняної практики. Проте сучасні світові моделі організації судоустрою мають таку практику. Також відстоюється точка зору, що запозичення певного зарубіжного досвіду сприятиме удосконаленню обраної моделі судоустрою та підсилить конституційноправовий статус Верховного Суду як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції. 

Ключові слова Верховний Суд, конституційно-правовий статус Верховного Суду, повноваження найвищого суду країни
References