Назва статті Роль Верховного суду в умовах конституційної демократії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [89-100]
Анотація

У статті обговорюється роль Верховного суду у демократичному суспільстві. Серед іншого, автор розглядає зміст касаційної функції, якою має володіти найвищий судовий орган для здійснення ефективної реалізації своєї інституційної ролі. Нарешті, на підставі здійсненого аналізу іноземного досвіду автор пропонує ряд заходів, спрямованих на реформування національної судової системи з метою відновлення повноважень та ролі Верховного Суду України. 

Ключові слова судова влада, судова практика, верховенство права, правова визначеність, узгодженість судової практики, подвійна касація
References