Назва статті Дослідження предмета адміністративно-процесуального права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [334-339]
Анотація У статті автор досліджує концепцію адміністративного процесу, адміністративні провадження як суспільні відносини, які є предметом адміністративно-процесуального права, виокремлює адміністративно-процесуальне право як окрему галузь права.
Ключові слова адміністративно-процесуальне право, адміністративне право, державне управління, суспільні відносини, адміністративна юстиція, адміністративно-процесуальне законодавство.
References