Назва статті Взаємозв’язок понять «судова влада», «правосуддя» і «судочинство» у контексті сучасного реформування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [363-368]
Анотація У статті проведено критичний аналіз існуючих думок щодо понять «судова влада», «правосуддя» та «судочинство». Викладено власний погляд на досліджувані дефініції та їх взаємозв’язок. Додатково обґрунтовано необхідність внесення змін до розділу VIII Конституції України.
Ключові слова судова влада, правосуддя, судочинство, судова система, судова реформа.
References