Назва статті Одностороння відмова від зобов’язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [110-117]
Анотація

У статті досліджуються питання односторонньої відмови від зобов’язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу. Проведено розмежуванняодносторонньої відмови в договірних відносинах, як засобу охорони законного інтересу, і правових наслідків односторонньої відмови, як способу самозахисту зазначеного інтересу. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Цивільного кодексу України, які спрямовані на забезпечення здійснення права на самозахист інтересу.

Ключові слова одностороння відмова, захист і самозахист цивільних прав, самозахист інтересів.
References