Назва статті Добросовісність — принцип регулювання міжнародних приватних договірних відносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [118-127]
Анотація

У статті розглядається роль принципу добросовісності у Принципах Європейського договірного права (Principles of European Contract Law (PECL)), Проекті спільних підходів (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) та Віденській конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.

Ключові слова добросовісність, принципи міжнародного приватного договірного права, виконання договірних зобов’язань.
References