Назва статті Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [215-225]
Анотація

Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання відносин сурогатного материнства в українському праві. Досліджено поняття і правову природу договору про сурогатне материнство, висвітлено елементи та особливості здійснення зазначених договірних відносин.

Ключові слова репродуктивні права, гестаційне і гендерне сурогатне материнство, договір про сурогатне материнство, генетичні (біологічні) батьки, сурогатна мати.
References