Назва статті Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [78-84]
Анотація

Статтю присвячено аналізу ступеня та міри здійснення інтересів осіб при укладенні і виконанні ними цивільно-правових договорів. Дається тлумачення терміна охоронюваний законом інтерес, розкривається його співвідношення із термінами законні інтереси, правові інтереси, юридичні інтереси. У статті аргументується, що при укладенні договору відбувається встановлення балансу інтересів сторін у формі волевиявлення. Аналізується реалізація інтересів не лише при виконанні договору, а й на стадіях його укладення.

Ключові слова охоронюваний законом інтерес, цивільно-правовий договір, оферта, акцепт.
References