Назва статті Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [167-173]
Анотація

У статті, яка присвячена визначенню процесуального значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві, проводиться аналіз матеріального та процесуального аспекту судового захисту на прикладі договору найму житла. Поділяючи позицію, що право на захист цивільних прав та інтересів судом є суб’єктивним цивільним правом кожного учасника цивільних відносин, автор на підставі аналізу наукових джерел, судової практики та власного досвіду правозастосування доходить висновку, що способи захисту цивільних прав та інтересів судом визначають предмет позову, а також процесуальний вид позову. Пропонується авторська класифікація позовів щодо договорів найму житла, яка враховує стадію виконання договірного зобов’язання. Обґрунтовано висновок щодо перспективності подальших наукових розвідок матеріально-правових способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві.

Ключові слова судовий захист, договір найму (оренди) житла, суб’єктивне право, позов, предмет позову, вид позову, захист цивільних прав.
References