Назва статті Протидія плагіату в юриспруденції — актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв’язку із новітньою монографією академіка В. Зеленецького)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [401-406]
Анотація У статті аналізуються проблеми протидії плагіату в сучасній українській юриспруденції, висвітлювані у монографії професора В. Зеленецького «Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины». Зокрема наводяться факти плагіату у сфері загальнотеоретичної юриспруденції, обговорюються їх причини та висуваються пропозиції щодо усунення останніх.
Ключові слова плагіат в юридичній науці, правове наукознавство, протидія плагіату.
References