Назва статті Рада Європи і людські права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [9-25]
Анотація

У рамках теми «Людські права в повоєнній Європі» висвітлено ґенезу Європейської Конвенції з людських прав 1950 р., її структуру як Європейського білля прав, її відмінність від Міжнародного білля прав, стадії розвитку Європейського Суду з людських прав, його призначення і завдання, головні здобутки в умовах розмаїття правничої думки та правничих культур на континенті, а також, у чому полягає унікальність європейської системи захисту людських прав.

Ключові слова людські права, Європейська Конвенція з людських прав, Європейський Суд із людських прав, Європейський білль прав, Міжнародний білль прав
References