Назва статті Європейська конвенція з прав людини — фундамент формування захисту прав людини в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [34-54]
Анотація

У статті йдеться про процес приєднання України до одного з базових документів у галузі прав людини — Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Висвітлено діяльність Першого Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо приведення законодавства України та правозастосовної практики у відповідність до європейських стандартів, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо України. Новацією статті є аналіз системи постійних контрольних моніторингових органів Ради Європи щодо України. Розкриваються форми співпраці Омбудсмана України з Комісаром з прав людини та іншими органами Ради Європи.

Ключові слова права і свободи людини, європейські стандарти, Європейський суд з прав людини, Омбудсман, Європейський комітет із соціальних прав, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність
References