Назва статті Законність обмеження права на свободу й особисту недоторканність у практиці Страсбурзького суду
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [55-65]
Анотація

У статті з’ясовано зміст принципу законності обмеження права на свободу й особисту недоторканність в його інтерпретації Європейським судом з прав людини. Розглянуто ознаки закону та законності для цілей ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аргументовано, що законність обмеження свободи передбачає відсутність сваволі у діях агентів держави, які здійснюють таке обмеження, і його відповідність цілям, передбаченим у п. 1 ст. 5 Конвенції. Встановлено, що поняття «закон» у практиці Суду охоплює не лише нормативні акти вищої юридичної сили, а й підзаконні нормативні акти, міжнародні договори, що є частиною системи джерел права держави, та усталену судову практику. Звернуто увагу на таку властивість закону, як його якість, концепція якої застосовується Судом для виявлення відповідності національного законодавства зобов’язанням держави за Конвенцією

Ключові слова законність, закон, якість закону, фізична свобода, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини
References