Назва статті Особливості аргументування рішень Європейського суду з прав людини (до характеристики методологічних підходів)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [86-96]
Анотація

У статті схарактеризовано основні методологічні підходи до розуміння й дослідження правової аргументації та їхній прояв в аргументувальній діяльності Європейського суду з прав людини. За результатами аналізу методологічного підґрунтя для виокремлення підходів до розуміння й дослідження правової аргументації встановлено підставність виокремлення логічного, риторичного та діалектичного (діалогічного) підходів. Виявлено, що у правозастосовній діяльності ЄСПЛ використовує всі зазначені підходи через засоби аргументування — аргументи, які він вибудовує.

Ключові слова правова аргументація, правове аргументування, аргументувальна конструкція, риторичний підхід, діалектичний підхід, логічний підхід
References