Назва статті Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [108-116]
Анотація

У статті проаналізовано механізми та проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу, досліджено перспективи приєднання ЄС до Конвенції, а також висвітлено особливості функціонування системи захисту прав людини в ЄС, доктринальні погляди та судову практику з окреслених питань.

Ключові слова рівність, дискримінація, порівнянність, виправданість, домірність, раціональність, ціннісне пізнання
References
Схожі статті: