Назва статті Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [142-153]
Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування. Доведено, що будь-які нормотворчі ініціативи та кроки щодо розвитку та модернізації сфери державної митної справи мають базуватися на науково обґрунтованих системних поглядах, напрацюваннях і здобутках науки. Встановлено, що відсутність чітких підходів до співвідношення понять «адміністративноправова концепція здійснення державної митної справи», «концепція державної митної справи» і «концепція здійснення державної митної справи», а також неоднозначність поглядів щодо зіставлення понять «адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи» і «концепція формування і реалізації митної політики держави» спричинені фрагментарним впровадженням науково обґрунтованої моделі адміністративноправової концепції здійснення державної митної справи. Увагу акцентовано на тому, що ефективність здійснення державної митної справи, побудованої на основі раціональної сучасної адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи, яка віддзеркалює бачення форм і методів здійснення перетворень та їх результатів у процесі митної реформи в Україні, базується на трьох основних дидактичних системах: системі органів митного спрямування Державної фіскальної служби України як безпосередніх суб’єктів здійснення державної митної справи; кадровому забезпеченні; митних процедурах (зумовлені метою переміщення товарів через митний кордон України; сукупність митних формальностей та порядок їх виконання). На основі аналізу чинного законодавства України з питань державної митної справи автором досліджено питання правомірності діяльності Міжрегіональної митниці ДФС України на сучасному етапі функціонування. Крім того, обґрунтовано той факт, що концептуальне переосмислення усталених демократичних форм функціонування системи органів митного спрямування й розробка найоптимальнішої моделі здійснення державної митної справи повинні бути розпочаті із впровадження у теорію та практику митної діяльності термінологічного словосполучення «органи митного спрямування ДФС України».

Ключові слова права людини, Європейський Союз, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
References