Назва статті Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2017
Сторінки [161-170]
Анотація

У статті досліджується питання щодо нормативно-правової регламентації порядку відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Аналізується історія розвитку законодавства із зазначеного питання, розкривається зміст і функціональне призначення діяльності з відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Акцентується увага на недосконалості положень сучасної законодавчої конструкції. Пропонується розроблена автором теоретична модель відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Ключові слова пенітенціарна реформа, пробація, підслідність, пенітенціарні інспекції
References