Назва статті Єдність і централізація органів прокуратури: порівняльно-правовий аналіз
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [177-188]
Анотація

У статті на основі порівняльно-правового методу досліджується єдність і централізація органів прокуратури. Зазна чається, що застосування порівняльно-правового методу передбачає міжгалузевий порівняльно-правовий аналіз з метою визначення значення категорій «єдина система органів прокуратури», «єдність і централізація органів прокуратури» в галузях права України та у зарубіжних країнах. Вказується, що порівняльно-правовий метод вимагає свого застосування до дослідження нормативних (легальних) визначень та ознак єдності органів прокуратури в нормативно-правових актах України та зарубіжних країн. Використання порівняльно-правового методу є необхідним для порівняння правових систем і правових доктрин, зокрема, для з’ясування загальних рис та особливостей розуміння принципу єдності органів прокуратури.

Ключові слова методологія адміністративного права, порівняльно-правовий метод, єдність системи органів прокуратури, централізація органів прокуратури
References