Назва статті Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [142-164]
Анотація

У статті піддана методологічному аналізу проблема принципів права: розкривається їх онтологічна, епістемологічна й аксіологічна природа, зокрема простежуються зв’язки принципів права з людським буттям, наукою та іншими способами світосприйняття. Особлива увага приділяється відношенню принципів права і цінностей. Робиться висновок, що лише такий методологічний підхід може дати невикривлену картину правового регулювання. На основі відповідних узагальнень пропонується авторський підхід до класифікації принципів права, а також дається коротка характеристика їхніх видів — універсальних, цивілізаційних, правосімейних принципів і можливостей виокремлення принципів національної правової системи.

Ключові слова принципи права, онтологічна природа, епістемологічна природа, аксіологічна природа, буття, наука, цінності, класифікація, універсальні принципи, цивілізаційні принципи, правосімейні принципи, принципи національної правової системи
References