Назва статті Правова природа держави: цивілістичний аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [165-171]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової природи держави. Автор відходить від традиційного публічно-правового розуміння держави. За посередництвом теорії Г. Еллінека, який розглядає правову конструкцію держави не тільки з позиції юридичної науки, а й соціології, надається обґрунтування приватноправової природи держави. Так, держава — це юридична форма та правовий засіб забезпечення інтересу громадянського суспільства, що здійснюється шляхом його структурної самоорганізації за культурною ознакою. Вона є носієм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків як результат індивідуалізованої вольової активності в забезпеченні реалізації власного інтересу в суспільних відносинах.

Ключові слова держава, правоздатність, дієздатність, суб’єкт права, правосуб’єктність
References