Назва статті Право на справедливе судочинство відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [172-180]
Анотація

У статті здійснено дослідження сутності права на справедливий суд у контексті його адаптації до захисту конкретних прав особи. Вивчено європейську та українську практику судочинства у справах про охорону права на повагу до приватного і сімейного життя. Наведені приклади неналежного правозастосування національними судами при вирішенні спорів про захист персональних даних. Запропоновані шляхи удосконалення діяльності у досліджуваній сфері.

Ключові слова персональні дані, справедливий суд, повага до приватного життя
References