Назва статті Принципи авторського права України: поняття, види, система
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [181-188]
Анотація

У статті висвітлюються поняття, система та види принципів авторського права України. Розглядається теоретичний підхід до класифікації принципів авторського права на особливі та загальні за критерієм сфери дії на правовідносини. Загальними принципами авторського права є принципи права, які поширюються на всі норми й інші юридичні конструкції авторського права, а особливі принципи авторського права — на певну частину зазначених норм і конструкцій. Аналізуються принципи свободи творчості автора; мистецького (естетичного) нейтралітету; виключності майнових авторських прав; невідчужуваності особистих немайнових прав автора; поєднання особистих інтересів автора із суспільними інтересами, свободи авторського договору.

Ключові слова принципи авторського права, загальні принципи, особливі принципи, авторське право
References