Назва статті Умови належного функціонування судової влади і діяльності суддів в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [199-207]
Анотація

У статті досліджуються питання дотримання принципів моральності в процесі визначення критеріїв особистості, які є необхідними для роботи на посаді судді. Гарантією існування ефективної та дієвої судової влади є, передусім, її суб’єктний склад. Висвітлена та проаналізована існуюча проблема тиску на суддів при здійсненні ними правосуддя. Зазначено, що дотримання принципів моральності в процесі визначення критеріїв особистості є необхідним для роботи на посаді судді. Звернуто увагу на питання морально-психологічних критеріїв посади судді, спроможності особи виконувати функцію судді, перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидатів у судді.

Ключові слова суддя, тиск на суддівський корпус, морально-психологічні якості, судова влада
References