Назва статті Історичні та етнополітичні витоки Української Народної Республіки
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [40-47]
Анотація

Досліджено вплив перевороту 25 жовтня 1917 р. на державотворчий процес в Україні. Засудивши переворот, Українська Центральна Рада змінює автономістський вектор у націо нально-державному відродженні на самостійницький. Результатом цього стало прийняття ІІІ Універсалу, в якому проголошено Українську Народну Республіку (УНР). Проаналізовано зовнішню програму та внутрішні соціально-економічні завдання УНР (участь у мировій конференції, соціалізація землі, 8-годинний робочий день, амністія тощо). Досліджено проблемні положення ІІІ Універсалу, передусім питання федеративних зв’язків із Росією та їх наслідків для державотворчого процесу.

Ключові слова ІІІ Універсал, Українська Народна Республіка, внутрішньо та зовнішньополітична програма УНР, проблема федерації з Росією
References